A A A
Narodowe Święto Niepodległości

Radośnie i w licznym gronie świętowaliśmy  sto pierwszą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystości rozpoczęło wspólne przejście przedstawicieli m.in. pocztów sztandarowych, władz gminy, radnych i jednostek samorządowych, organizacji partyjnych i społecznych, związków i stowarzyszeń, harcerzy, szkół i przedszkoli oraz mieszkańców spod siedziby Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach do kościoła pw. Bożego Ciała. Pochód poprowadziła jak co roku Orkiestra Dęta „Echo” ze Słomnik.  Dziesięciometrową biało-czerwoną flagę nieśli  harcerze z Waganowic.

Mszę Świętą za Ojczyznę koncelebrowali ks. proboszcz Stanisław Włosowicz i ks. prof. Jan Janicki. Pod obeliskiem ku czci poległych w latach 1918–1920 poszczególne delegacje, z Burmistrzem Gminy Słomniki Pawłem Knaflem, Zastępcą Michałem Chwastkiem i Przewodniczącym Rady Miejskiej  Grzegorzem Płażkiem na czele, złożyły wieńce w hołdzie bohaterom, którzy oddali życie za Ojczyznę. Przemówienie wygłosił Burmistrz Paweł Knafel, który mówił o szacunku dla decyzji obywateli wyrażonej w demokratycznych wyborach oraz wzajemnej odpowiedzialności za kraj. Orkiestra Dęta „Echo” wykonała wspaniałą wiązankę pieśni patriotycznych. W sali kinowej MGCK przy bardzo licznie zgromadzonej publiczności nauczyciele i uczniowie ze szkoły w Prandocinie zaprezentowali przestawienie patriotyczne „Piękna Niepodległa”.

Galeria zdjęćO godz. 13.00 na strzelnicy sportowej HUSARIA w Słomnikach odbyły się Mistrzostwa w strzelectwie sportowym Gminy Słomniki – Memoriał kpt. Stanisława Brykalskiego; zaś o godzinie 15.00 na Rynku w Słomnikach pod pomnikiem Ofiar Faszyzmu z inicjatywy Stowarzyszenia Radość Działania Pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach odbył się Piknik Niepodległościowy, podczas którego śpiewano wspólnie pieśni i piosenki patriotyczne.