A A A
Podpisanie umowy na budowę S7

Dziś w Słomnikach podpisano umowę na budowę II odcinka drogi S7 węzeł Szczepanowice – węzeł Widoma z udziałem m.in. ministrów Andrzeja Adamczyka i Jerzego Kwiecińskiego. Jest to kluczowa inwestycja drogowa dla naszego regionu.

W poniedziałek 8 stycznia przed Urzędem Miejskim w Słomnikach została podpisana umowa na projekt i budowę odcinka II drogi S7 przebiegającego przez Gminę Słomniki. Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Pałasiński podpisał  umowę z firmą Mota-Engil Central Europe na zaprojektowanie i wybudowanie 14-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do węzła Szczepanowice. Koszt inwestycji to ponad 508 mln zł.

W uroczystości wzięli udział m.in. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, starosta powiatu krakowskiego Wojciech Pałka, parlamentarzyści Elżbieta Duda, Marek Pęk, dyrektor Oddziału Krakowskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Pałasiński, radni powiatowi Krzysztof Malik, Włodzimierz Tochowicz oraz władze Gminy Słomniki burmistrz Paweł Knafel i  zastępca Michał Chwastek.

Budowa odcinka S7 przebiegającego przez gminę Słomniki jest inwestycją, na którą mieszkańcy czekali przez wiele lat. Stanie się ona obwodnicą dla naszego miasta, dzięki jej powstaniu skróci się znacznie czas przejazdu do Krakowa.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in.: budowę 14-km odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S7, węzłów drogowych łączących S7 z istniejącym układem komunikacyjnym, niezbędnych obiektów inżynierskich, a także dróg dojazdowych. Koszt inwestycji wyniesie 508 mln 135 tys. zł. Odcinek drogi ekspresowej S7 granica woj. świętokrzyskiego – Kraków  będzie liczył blisko 56 km. Wytyczono go od węzła „Igołomska" w Krakowie przez Zastów, Widomą, Szczepanowice do Moczydła (granica z woj. świętokrzyskim).

– Na tę inwestycję mieszkańcy Małopolski czekali wiele lat. Pozwoli ona w sposób bezpieczny, komfortowy i w określonym czasie poruszać się kierowcom jadącym tranzytem z północy na południe kraju, czy z Warszawy do Krakowa – powiedział  minister Andrzej Adamczyk, dziękując jednocześnie wszystkim, którzy się do jej realizacji przyczyniają.

Galeria zdjęćWiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślił, że jest to inwestycja ważna m.in. dla mieszkańców Słomnik, którzy wiele lat czekali na jej realizację, zmagając się z dużym ruchem przez sam środek miasta. Jak dodał: – Nowa trasa jest bardzo ważną inwestycją, która zapewni dostępność komunikacyjną najważniejszych ośrodków gospodarczych w Polsce na osi północ-południe.

Dyrektor Oddziału GDDKiA Tomasz Pałasiński podkreślił wzorcową współpracę z Burmistrzem Gminy Słomniki Pawłem Knaflem, wyrażając nadzieję, że prace będą przebiegały sprawnie i efektywnie.  Burmistrz Paweł Knafel w imieniu mieszkańców gminy Słomniki podziękował ministrowi Kwiecińskiemu i Adamczykowi jak i całemu rządowi za to, że realizacja tej niezwykle ważnej dla naszego regionu inwestycji doszła do skutku.