A A A

Koło o średnicy 36 mm. W otoku napis MIASTO I GMINA SŁOMNIKI między napisem „Gmina i Miasto” i „Słomniki” dwie sześciopromienne gwiazdki. W środku koła (pieczęci) godło z herbu Miasta i Gminy Słomniki: św. Michał Archanioł wprost z mieczem w prawicy i  wagą w lewicy.