A A A
11. sesja

Podczas 11. sesji, która odbyła się 26 listopada br. podjęto wiele ważnych uchwał; m.in. przyjęto program ograniczenia niskiej emisji dla naszej gminy oraz uchwałę w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

Sesja Rady Miejskiej w Słomnikach

Przyjęcie programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi i wybór ławników do Sądu Okręgowego, Rejonowego i Pracy, to jedne z wielu punktów tej sesji.

Sesja Rady Miejskiej w Słomnikach

Podczas sesji 27 sierpnia br. przyjęto uchwałę dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Słomniki.

Sesja rozpoczęła się od obszernej informacji z działalności (26.06–27.08 br.) Burmistrza Gminy Słomniki. Mówił m.in. o planowanym uruchomieniu od 15 grudnia Szybkiej Kolej Aglomeracyjna Kraków–Sędziszów przebiegającej przez Słomniki. Dla mieszkańców oznacza to pojawienie się nowych i częstszych połączeń kolejowych z Krakowem, a także obniżenie cen biletów.

Sesja Rady Miejskiej w Słomnikach

W czasie obrad sesji przyjęto wiele ważnych uchwał, między innymi w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Słomniki za rok 2014.

Sesje rozpoczęło wystąpienie Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Jurajska Kraina” Pani Doroty Buczek, która podsumowała dotychczasową działalność stowarzyszenia, którego Gmina Słomniki jest aktywnym członkiem. Podkreśliła przy tym, że nasza gmina bardzo skutecznie działa na polu wykorzystania unijnych środków i zajmuje pierwsze miejsce wśród innych gmin należących do stowarzyszenia. Skarbnik Zarządu stowarzyszenia Pan Piotr Foszcz podkreślił zgodną i owocną współpracę samorządów wchodzących w skład Jurajskiej Krainy.

Sesja Rady Miejskiej w Słomnikach

30 kwietnia 2015 r. odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Obrady rozpoczęły się przedstawieniem informacji z działalności Burmistrza Gminy Słomniki. Burmistrz Paweł Knafel poinformował m.in. o podejmowanych działaniach na rzecz objęcia trasy Słomniki–Kocmyrzów projektem „schetynówki”. Pozostając w temacie dróg, na spotkaniu z radnym powiatowym Włodzimierzem Tochowiczem przekazał on zebrane uwagi bieżące co do odcinków na drogach powiatowych wymagających remontu oraz listy inwestycji planowanych na drogach powiatowych w kolejnych latach.