Drukuj
XVIII sesja

XVIII sesja zwyczajna, która odbyła się 28 maja br. była drugą przeprowadzoną metodą zdalną.

Tradycyjnie rozpoczęła się ona od przedstawienia Informacja Burmistrza Gminy Słomniki  z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 24.04–28.05.2020. Do jej najważniejszych punków należą:

Realizacja Rządowego Programu „Czyste Powietrze”:

Program dotyczący montażu odnawialne źródła energii: podpisane umowy w ramach partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego:

Instalacje solarne

Instalacje fotowoltaiczne

Instalacje pompy ciepła

Instalacje kotły na biomasę

Instalacje OZE do wykorzystania /wolne/:

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Słomnikach, tel. 123881102, wew. 140.

Inwestycje na drogach gminnych

  1. Został ogłoszony przetarg na remont dróg rolniczych, na których realizację Gmina Słomniki uzyskała dofinansowanie w wysokości 200 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego WM:
  1. Trwają prace nad sprawdzaniem dokumentacji przetargowej na zadania:

Zostało złożone 16 ofert. Także na te zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

  1. Wykonano dobudowę lamp solarnych oświetlenia drogowego w następujących miejscowościach:
  1. Zakończono remont cząstkowy dróg i ulic gminnych na terenie gminy Słomniki w 2020 r.

 Drogi powiatowe:

  1. Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej od skrzyżowania z E7 do Składu Niedźwiedź. Wykonawcą jest  ZNAK Gdańsk sp. Z o.o. ul. Potęgowska 12/48 80 – 174 Gdańsk, wartość zadania: 463 000 zł, termin realizacji: 12 miesięcy.

Sprawy bieżące:

  1. Trwają roboty związane z budową szkoły w Niedźwiedziu – III Etap – roboty murowe, żelbetowe, konstrukcja dachu.

Gmina Słomniki uzyskała dofinansowanie w wysokości 500 000 zł na budowę szkoły w Niedźwiedziu ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

  1. Trwają roboty związane z budową kąpieliska w Januszowicach – roboty ziemne, umocnienie brzegów wyspy, roboty fundamentowe budynku toalet, instalacje i sieci zewnętrzne
  2. Pozostałe inwestycje w trakcie realizacji:
  1. Pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zakup komputerów dla uczniów:
  1. Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 Radni przyjęli 10 uchwał, wśród nich m.in.:

Uchwała nr XVIII/241/20 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XI/102/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania; Uchwała nr XVIII/248/20 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 6500 zł; Uchwała nr XVIII/247/20 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji w wysokości 15 000 zł; Uchwała nr XVIII/250/20 w sprawie darowizny na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Bożego Ciała w Słomnikach dotyczącej projektu poszerzenia cmentarza parafialnego w Słomnikach. Wszystkie uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Słomnikach. Wszystkie uchwały dostępne TUTAJ.

 

Odsłony: 1825