A A A
XVIII sesja

XVIII sesja zwyczajna, która odbyła się 28 maja br. była drugą przeprowadzoną metodą zdalną.

Tradycyjnie rozpoczęła się ona od przedstawienia Informacja Burmistrza Gminy Słomniki  z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 24.04–28.05.2020. Do jej najważniejszych punków należą:

Realizacja Rządowego Programu „Czyste Powietrze”:

 • w maju 2020 r. mieszkańcy złożyli niewiele, bo 15 wniosków do programu Czyste Powietrze;
 • od 15 maja weszła w życie nowa wersja programu Czyste Powietrze wraz z nowym formularzem wniosku – szczegółowe informacje TUTAJ

Program dotyczący montażu odnawialne źródła energii: podpisane umowy w ramach partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego:

Instalacje solarne

 • Wykonawca: Flexipower Group sp. z o.o., adres: Kudrowice 12, 95-200 Kudrowice
 • Łączna ilość instalacji do wykonania: 42
 • Łączna kwota brutto przedsięwzięcia: 423 663,84 zł
 • Przewidywany termin realizacji: druga połowa października 2020–31 grudnia 2020 r.

Instalacje fotowoltaiczne

 • Wykonawca: SANITO Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa
 • Łączna ilość instalacji do wykonania: 71 kpl.
 • Łączna kwota brutto przedsięwzięcia: 1 270 569,24 zł
 • Przewidywany termin realizacji:  29.05.2020 r.–30.09.2020 r.

Instalacje pompy ciepła

 • Wykonawca: SANITO Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa
 • Łączna ilość instalacji do wykonania: 8 kpl.
 • Łączna kwota brutto przedsięwzięcia: 203 022,72 zł
 • Przewidywany termin realizacji:  1.10.2020 r.–23.12.2020 r.

Instalacje kotły na biomasę

 • Wykonawca: SANITO Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa
 • Łączna ilość instalacji do wykonania: 5 kpl.
 • Łączna kwota brutto przedsięwzięcia: 72 392,40 zł
 • Przewidywany termin realizacji:  1.11.2020 r.–23.12.2020 r.

Instalacje OZE do wykorzystania /wolne/:

 • solary: 2 instalacje wolne po trzy kolektory z 300 l. wymiennikiem
 • pompy ciepła do c.w.u.: 2 instalacje wolne o mocy 1,7kW
 • pompy ciepła do c.w.u. i c.o. 1 instalacja wolna o mocy 13,1kW

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Słomnikach, tel. 123881102, wew. 140.

Inwestycje na drogach gminnych

 1. Został ogłoszony przetarg na remont dróg rolniczych, na których realizację Gmina Słomniki uzyskała dofinansowanie w wysokości 200 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego WM:
 • Trątnowice nr ewid. działki 311
 • Januszowice nr ewid. działki 290
 • Zaborze nr ewid. działki 151/2, 151/3 i 151/4
 • Muniakowice nr ewid. działki 509
 • Prandocin nr ewid. działki 151
 • Wężerów nr ewid. działki 731/3
 1. Trwają prace nad sprawdzaniem dokumentacji przetargowej na zadania:
 • „Remont drogi gminnej nr 601802K w km 0+000 - 1+250 w miejscowości Kępa i Czechy, gmina Słomniki”
 • „Remont drogi gminnej nr 601777K w km 0+000 - 0+950 w miejscowości Polanowice, gmina Słomniki”

Zostało złożone 16 ofert. Także na te zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 1. Wykonano dobudowę lamp solarnych oświetlenia drogowego w następujących miejscowościach:
 • 2 lampy przy E-7 (stadion LKS Słomniczanka)
 • 1 lampa Polanowice (skręt na Goszczę)
 • 1 lampa Słomniki skrzyżowanie ul. Proszowskiej z Krasińskiego
 • 1 lampa Niedźwiedź dojazd do stacji  droga powiatowa
 • 1 lampa Prandocin Wysiołek  droga k/GPZ
 1. Zakończono remont cząstkowy dróg i ulic gminnych na terenie gminy Słomniki w 2020 r.

 Drogi powiatowe:

 1. Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej od skrzyżowania z E7 do Składu Niedźwiedź. Wykonawcą jest  ZNAK Gdańsk sp. Z o.o. ul. Potęgowska 12/48 80 – 174 Gdańsk, wartość zadania: 463 000 zł, termin realizacji: 12 miesięcy.

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową szkoły w Niedźwiedziu – III Etap – roboty murowe, żelbetowe, konstrukcja dachu.

Gmina Słomniki uzyskała dofinansowanie w wysokości 500 000 zł na budowę szkoły w Niedźwiedziu ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

 1. Trwają roboty związane z budową kąpieliska w Januszowicach – roboty ziemne, umocnienie brzegów wyspy, roboty fundamentowe budynku toalet, instalacje i sieci zewnętrzne
 2. Pozostałe inwestycje w trakcie realizacji:
 • PSZOK,
 • oczyszczalnia ścieków,
 • baza Kacice,
 • kanalizacja ul. Mirka – Prandocin Wysiołek,
 • świetlica Ratajów,
 • promenada ul. Okrzei – ul. Kolejowa,
 • ścieżka rowerowa ul. Kolejowa,
 • teren pod garaże ul. Słoneczna
 1. Pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zakup komputerów dla uczniów:
 • pierwsza umowa na 70 000 zł,
 • druga umowa na 65 000 zł.
 1. Brygada remontowa wykonała następujące roboty:
 • remont pomieszczeń kuchni  świetlica Szczepanowicach
 • montaż znaków drogowych
 • koszenie trawy przy Urzędzie
 • naprawa armatury w budynku socjalnym
 • czyszczenie rynien stara szkoła Słomniki
 • latanie dziur w drogach gminnych asfaltem
 • wycinka krzaków na działce przy starej  mleczarni w m. Prandocin Iły
 • prace porządkowe na terenach komunalnych
 • bieżące naprawy na placach zabaw
 • budowa ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy Szczepanowice
 • naprawa chodnika na ul. Batorego

 Radni przyjęli 10 uchwał, wśród nich m.in.:

Uchwała nr XVIII/241/20 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XI/102/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania; Uchwała nr XVIII/248/20 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 6500 zł; Uchwała nr XVIII/247/20 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji w wysokości 15 000 zł; Uchwała nr XVIII/250/20 w sprawie darowizny na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Bożego Ciała w Słomnikach dotyczącej projektu poszerzenia cmentarza parafialnego w Słomnikach. Wszystkie uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Słomnikach. Wszystkie uchwały dostępne TUTAJ.