Drukuj
Sesja Rady Miejskiej

Na powakacyjnej sesji wśród 25 przyjętych uchwał znalazły się m.in. te dotyczące spraw oświatowych w związku z nowymi wyzwaniami narzuconymi przez reformę edukacji. Jak podkreślił Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel placówki są dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego.

Na początku sesji Burmistrz Knafel przedstawił informację ze swojej działalności pomiędzy sesjami w okresie 1.06.2017–31.08.2017. Podsumował m.in. najważniejsze inwestycje tego okresu, które zostały już zrealizowane, te które są w realizacji oraz na które podpisano umowy. Wśród nich jest m.in. odbiór zmodernizowanych 4 chodników w Słomnikach: ul. Wyspiańskiego, Kasprowicza, Rydla, Mickiewicza oraz odbiór przebudowanego parkingu i wjazdu do stadionu w Prandocinie. Wśród trwających inwestycji drogowych wymienił drogi gminne: Muniakowice od remizy, Niedźwiedź od starej remizy, Trątnowice przez wąwóz, Słomniki ul. 3-go Maja, plac manewrowy przy OSP Kacice, Szczepanowice – Skrzeszowice oraz rolnicze: Orłów – Smroków, Polanowice nr ewid. 294 (do Kupczyka). Burmistrz poinformował o podpisaniu umowy na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Miłocice i Wesoła – etap I; termin wykonania to 31.10.2017 r. Zostały podpisane umowy na modernizacje budynków wielofunkcyjnych w Niedźwiedziu i Prandocinie; będzie także remont budynku socjalnego w Słomnikach. Rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Bema i ul. Kościuszki oraz w Prandocinie Wysiołku; założony termin wykonania dla tych inwestycji to koniec  października 2017 r. Przedstawił także informacje dotyczącą wymiany pieców ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cala informacja Burmistrza Gminy Słomniki – tutaj.

Podjęto uchwalę w sprawie przyjęcia informacji na temat przygotowania placówek oświatowych w Gminie Słomniki do nowego roku szkolnego. Jak poinformował Pan Burmistrz wszystkie placówki w gminie są dobrze przygotowane do przyjęcia uczniów. Zgodnie z założeniami reformy edukacji przekształcono dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe na ośmioletnie. Przeprowadzono niezbędne remonty i modernizacje w szkołach, doposażono także sale lekcyjne. Oprócz tego w Zespole Szkół w Słomnikach oraz w Szkole Podstawowej w Kacicach utworzono dodatkowe grupy przedszkolne dla dzieci 3-4-letnich. Wśród innych uchwał: Rada Miejska wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia i po raz kolejny wspólne przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej w latach 2018–2019 przez Gminy Słomniki, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Czernichów, Wielka Wieś. Pozwala to na osiągnięcie korzystniejszej oferty cenowej. Radni zgodzili się także na współfinansowanie razem z Województwem Małopolskim budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w Waganowicach na kwotę 136075,00; współfinansowanie razem z Powiatem Krakowskim  przebudowy drogi powiatowej nr 2141 Przestańsko-Kacie-Słomniki w miejscowościach Prandocin, Prandocin Wysiołek, Januszowice, Kacice na kwotę 604.724,00 zł oraz drogi powiatowej nr 2145K Poskwitów–Niedźwiedź w miejscowościach Zaborze, Ratajów, Niedźwiedź na kwotę 549.349,00 zł. Wszystkie uchwały podjęte na tej sesji Rady Miejskiej – tutaj.

Odsłony: 4467