A A A
Utrzymanie chodników

Ponieważ w okresie zimowym, obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości chodnika leży po stronie właściciela posesji, zaś nadzór w tym zakresie sprawuje Gmina, już dziś przypominamy o tym ważnym dla czystości i bezpieczeństwa naszej gminy obowiązku.

Smartfon

Zachęcamy do pobrania mobilnej aplikacji na smartfony, oferującej szybki i łatwy dostęp do bieżącej informacji, komunikatów i ogłoszeń ważnych dla każdego mieszkańca Gminy Słomniki.

X sesja Rady Miejskiej

Podczas X sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Słomnikach podjęto m.in. uchwałę dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do przyjęcia uczniów w nowym roku szkolnym 2019/2020.

Sesja Rady Miejskiej

Najważniejszym punktem VIII Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej w Słomnikach było jednogłośne udzielenie wotum zaufania dla Burmistrza Gminy Słomniki oraz przyjęcie „Raportu o stanie Gminy Słomniki za rok 2018”.

Sesja Rady Miejskiej

Na VII sesji Rady Miejskiej w Słomnikach odbyła się uroczystość przekazania medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, które wręczył przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień 14 mieszkańcom naszej gminy.