A A A
Ostrzeżenie

Ostrzeżenie przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych od godz. 0:00 dnia 31.05.2020 do godz. 8:00 dnia 01.06.2020. Obszar: zlewnie Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (szczególnie w ich górnych częściach) oraz na mniejszym bezpośrednich dopływach Wisły, spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich i przekroczenie stanów ostrzegawczych.

 Punktowo w miejscu wystąpienie szczególnie intensywnych opadów, możliwe jest przekroczenie stanów alarmowych. 

Więcej: pogodynka.pl