A A A
Audyt energetyczny

Gmina Słomniki tworzy listę audytorów energetycznych posiadających uprawnienia do ich wykonywania, którzy chcą świadczyć swoje usługi na terenie naszej gminy. Baza będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z ekodoradcą, tel. 123881102, wew. 140. Celem działania jest ułatwienie osobom korzystającym z dofinansowania na wymianę kotła, OZE lub termomodernizacji domu dostępu do audytorów energetycznych.