Drukuj
Dzieci śladami JP2

W  związku z setną rocznicą urodzin Jana Pawła II oraz 40. rocznicą pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie przystąpiła do realizacji projektu pt: „Naszemu Patronowi Janowi Pawłowi II – co możemy to dajemy!”. Szczególny charakter tego przedsięwzięcia podkreśla fakt, że Burmistrz Gminy Słomniki pan Paweł Knafel objął projekt patronatem honorowym.

    Całoroczny program składa się z różnych  inicjatyw, upamiętniających i promujących patrona szkoły Jana Pawła II. Wycieczki krajoznawczo – turystyczne zorganizowane w ramach projektu pogłębiają wiedzę na temat biografii Papieża Jana Pawła II, przybliżają uczniom  miejsca nierozerwalnie związane z życiem Patrona, miejsca które wpłynęły w sposób szczególny na kształtowanie się niezwykłej osobowości tego najwybitniejszego Małopolanina i Polaka.

    Uczniowie Zespołu Szkół wraz z dyrekcją i wychowawcami,  podążając śladami Jana Pawła II, podjęli się następujących wypraw: wycieczka turystyczno-krajoznawcza -Szlakiem Papieskim w Gorcach. Wśród jesiennego deszczu uczniowie klas: V, VI, VIII oraz opiekunowie: p. Jerzy Domagała, p. Joanna Jabłońska i p. Jerzy Kawecki przemierzyli szlak niebieski, czarny  i czerwony, by dotrzeć  na miejsce szczególnie ważne - Szałasowy Ołtarz na Hali Turbacz – miejsce sprawowania Mszy św. przez Księdza Wojtyłę w czasie wycieczki w 1953 r.

   16 października 2019 roku, w dniu 41. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża, odbyła się III Pielgrzymka Szkół imienia Jana Pawła II do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. W tym szczególnym dniu uczniowie klasy IV wraz z opiekunami: p. Małgorzatą Krzyżek, p. Marią Wiklik oraz p. Elżbietą Nocuń uczestniczyli we Mszy św. pod przewodnictwem ks. Łukasza Piórkowskiego, której oprawę muzyczną przygotowała Diakonia Ruchu Światło - Życie Archidiecezji Krakowskiej. Podczas pielgrzymki  uczniowie odwiedzili miejsca poświęcone Wielkiemu Polakowi - Sanktuarium św. Jana Pawła II, Mobilną wystawę "Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II" oraz Muzeum św. Jana Pawła II. Organizatorami Pielgrzymki byli: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie oraz Stowarzyszenie Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej.

Galeria zdjęć   Świadomi tego, że każdy ślad naszego Rodaka na rodzinnej ziemi ma wielką wartość historyczną i jako taki nie może zostać zapomniany 24 października 2019r. uczestnicy wycieczki do Krakowa , uczniowie klas IV i VI, odbyli spacer Błoniami - najważniejszym miejscem w Krakowie, które odegrało w życiu Ojca Świętego ogromną rolę.  Tutaj odbywała się większość krakowskich spotkań z wiernymi podczas pielgrzymek Papieża.  To wyjątkowe miejsce właściwie dla całej Polski. Na słynnych krakowskich Błoniach od października 1997 roku stoi pomnik będący pamiątką polowych mszy odprawianych przez Jana Pawła II – granitowy kamień papieski na Błoniach. Głaz sprowadzony znad Morskiego Oka waży 26 ton, umieszczony na nim napis głosi: „Ty jesteś skała”. Oryginalny pomnik został tu umieszczony z inicjatywy Metropolity Krakowskiego, ks. kard. Franciszka Macharskiego, w 19. rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II. W tym szczególnym miejscu wychowawcy klas p. Małgorzata Krzyżek i p. Magdalena Wykurz przypomniały uczniom przesłania kierowane do młodych całego świata przez Jana Pawła II podczas Jego pielgrzymek do Polski, podkreślając , jak ważne jest wdrażanie zasad nauczania Jana Pawła II w codzienne życie. 

   Z miłości do Ojca Świętego Jana Pawła II i wypływającego stąd pragnienia upamiętnienia jego śladów 4 listopada 2019 r. uczniowie klas: VII i VIII uczestniczyli w XI Imieninowym Spotkaniu Szkół noszących imię Jana Pawła II, które odbyło się w schronisku, w Dolinie Chochołowskiej pod hasłem ,,Gaude Mater Polonia”. Tegoroczna uroczystość poświęcona była 40 – tej rocznicy I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

   Kolejne szlaki, którymi niegdyś kroczył św. Jan Paweł II przemierzymy podczas zbliżających się uroczystości upamiętniających sylwetkę naszego Patrona.

Tekst i foto Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie

 

Odsłony: 1228