A A A
Innovator Małopolski

Ruszył konkurs na najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwo Małopolski – INNOVATOR MAŁOPOLSKI 10. Edycja

Ministerstwo Finansów

Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym w sprawie oszustw w obrocie paliwami.

ARiMR

Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 1 października 2015 r., o godz. 10.00 w sali widowiskowej Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4. Tematem spotkania będą „Warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW na lata 2014 – 2020”

Małopolski Urząd Wojewódzki

Informacja dla rolników, dotycząca zasad udzielania pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych zjawiskiem suszy.

Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015

Zapraszamy do udziału w konkursie „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015” na najlepsze działania Pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym.