Drukuj
Herb Gminy

Przypominamy, że zgodnie z art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2015 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2014 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2015.

Druki oświadczeń są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słomnikach, ul. Tadeusza Kościuszki 64, II piętro, pok. 34.

 

Opłatę należy uiścić w kasach Banku (gotówką, kartą), a także bezgotówkowo na rachunek Urzędu:  Bank Spółdzielczy w Słomnikach

72 8614 0001 0000 0000 0420 0007

z podaniem nr zezwoleń i adresu punktu sprzedaży.

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu można również przesłać listem poleconym (o terminowości decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Urząd Miejski w Słomnikach
ul. Tadeusza Kościuszki 64
32-090 Słomniki

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Wszelkich informacji na temat opłat udziela Pan mgr inż. Piotr Kurkiewicz, Inspektor ds. działalności gospodarczej pod numerem telefonu (12) 388-11-02 wew.134.

Odsłony: 3436