A A A
Herb Gminy

Informuje się, że na dzień 23.05.2019r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach  został przeprowadzony ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

- działki nr 425/41 o pow. 5,0116 ha

położonych w miejscowości Prandocin Wysiołek

Liczba osób, które wpłaciły wadium – 1 Firma

Liczba dopuszczonych do przetargu - 1 Firma

  1.  Firma ‘SUPER SAM’ Anna Jachymek,

32-014 Brzezie, Szarów 343

Rozstrzygnięcie -  Przetarg wygrała Firma ‘SUPER SAM’ Anna Jachymek, 32-014 Brzezie, Szarów 343

Cena wywoławcza – 1 153 670,00 zł

Cena osiągnięta 1 165 207,00zł. (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedem zł.) netto.

Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia 31.05.2019r. oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 

Słomniki 23.05.2019r.

Ogłoszenie: Przetarg na sprzedaż nieruchomości