A A A
Susza

Burmistrz Gminy Słomniki  informuje, że rolnicy, którzy ponieśli straty z powodu suszy, mogą złożyć wniosek o szacowanie strat.

Wniosek dot. strat w uprawach na terenie gminy Słomniki należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Słomnikach.  

Szczegółowe zasady składania wniosku o szacowanie strat znajdują się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=rolnictwo .

Formularze wniosku oraz załączników dostępne są również w formie papierowej w Urzędzie Gminy Słomniki. Do wniosku należy dołączyć między innymi  kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018 rok i kopię wydruku z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.