Drukuj
Herb gminy

Urząd Miejski w Słomnikach informuję, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893) w przypadku gdy wpis do CEIDG nie zawiera numeru PESEL, przedsiębiorca powinien dokonać uzupełnienia wpisu o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Termin na zgłoszenie brakującego numeru PESEL upływa 19 maja 2018 r.

Po upływie tego terminu przedsiębiorca, którego wpis nie zawiera numeru PESEL zostanie wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wpis można sprawdzić na stronie internetowej www.firma.gov.pl

Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słomnikach, ul. Tadeusza Kościuszki 64, II piętro pok. 34 lub telefonicznie 12/3881102 wew. 134.

Osoba do bieżących kontaktów: mgr inż. Piotr Kurkiewicz

Odsłony: 3860