A A A
Polowanie

Plan polowań zbiorowych kół łowieckich w sezonie 2019/2020

Kierunek praca

Jeśli skończyłeś 30. roku życia, szukasz pracy, jesteś osobą niepracującą masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. Ruszył bowiem nabór do nowego projektu  „Kierunek PRACA!”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Bezdomny pies

W Słomnikach przybłąkał się pies (na zdjęciu). Prosimy o kontakt właściciela lub osoby, które mogą przygarnąć bezdomne zwierzę.

Piesek przygarnięty przez nowego opiekuna będzie zaszczepiony przeciwko chorobom zakaźnym, przeciwko wściekliźnie i odrobaczony na koszt gminy.

Tel.: Urząd Miejski w Słomnikach,  12/388-11-02, wew. 108.

Pies

W dniu 11.10.2019 przy cmentarzu Prandocin zaleziono psa.

Herb gminy

Sprawozdanie w sprawie wyniku z przeprowadzenia konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.