A A A
Recykling

Harmonogram odbioru odpadów przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Oddział Miechów z terenu gminy Słomniki w 2019 roku.

Kamera termowizyjna

Ekodoradca Gminy Słomniki uprzejmie informuje, iż w terminie od 7 do 10 stycznia 2020 r.będą wykonywane zdjęcia kamerą termowizyjną.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony  na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym – część działek położonych w mieście Słomniki na zapewnienie dojazdu do budowanego budynku mieszkalnego.

Zimowe utzymanie dróg

Poniżej przedstawiamy wykaz firm odpowiedzialnych w sezonie 2019/2020 za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Słomniki.

Rozkład jazdy SKA
W nocy z 29 na 30 listopada w ramach prowadzonej modernizacji krakowskiego węzła kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczną instalację nowego komputerowego systemu sterowania ruchem na stacji Kraków Główny. Nowy system docelowo ma znacząco usprawnić ruch na najważniejszej krakowskiej stacji po zakończeniu projektu modernizacji.