Drukuj
Herb Gminy

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 23 listopada 2020r.  o godz. 16.00.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Sprawdzenie kworum.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Słomnikach
  5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2020 r.
  6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słomniki na lata 2020-2035
  7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie: użyczenia pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym nr 3 w Niedźwiedziu, położonego na działce nr ewid. 47 Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słomnikach, na czas nieokreślony.
  8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych oraz wojewódzkich w ramach Inicjatyw Samorządowych.
  9. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  10. Zamknięcie posiedzenia.
Odsłony: 668