A A A
RCB

Z uwagi na obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz zagranicznych gości od 23 do 29 stycznia 2020 roku w Małopolsce obowiązywać będzie drugi stopień alarmowy BRAVO, a w całym kraju pierwszy stopień ALFA i ALFA-CRP.

Zostało podpisane Zarządzenie Nr 6 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych wprowadzające drugi stopień alarmowy BRAVO na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszy stopień alarmowy ALFA na pozostałym terytorium Polski, a także pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju.

Stopnie alarmowe będą obowiązywały
od czwartku 23 stycznia 2020r. (od godz. 00:01) do środy 29 stycznia 2020r. (do godziny 23:59).

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2019 poz. 796).

Stopień ALFA jest pierwszym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Podczas obowiązywania stopnia alarmowego ALFA wszyscy powinni zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia,

Stopień alarmowy ALFA-CRP jest pierwszym w czterostopniowej skali dotyczącej zagrożenia w cyberprzestrzeni. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Stopień alarmowy BRAVO jest drugim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Wprowadza się go w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Mieszkańców prosimy o dostosowanie się i respektowanie wdrożonych pewnych ograniczeń i trudności w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych.
Jednocześnie prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów mogących świadczyć o zagrożeniu atakiem terrorystycznym. Sygnały o grożącym niebezpieczeństwie są mało dostrzegalne – jednak zwracanie uwagi na to, co się dzieje w najbliższym otoczeniu pozwala na odpowiednio wczesne wykrycie zagrożenia i skuteczną jego neutralizację.

W swoim bezpośrednim otoczeniu należy w szczególności zwracać uwagę na:

  • osoby, które przez dłuższy czas obserwują, fotografują lub filmują obiekty, które mogą stać się celem zamachu (np. dworce kolejowe, obiekty sportowe, szkoły, urzędy, centra handlowe, targowiska, miejsca kultu religijnego);
  • częste spotkania nietypowo zachowujących się osób organizowane w wynajętych mieszkaniach;
  • nagłą zmianę sposobu zachowania się i stylu życia sąsiadów, w szczególności wypowiedzi, które mogą świadczyć o przyjęciu przez nich radykalnych poglądów;
  • nietypowe zachowania kolegów z pracy, np. nieuzasadnione próby dotarcia do planów biurowca czy wynoszenie dokumentów lub materiałów, które mogą być wykorzystane w działaniach terrorystów;
  • pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych;
  • samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.

Jeśli widzisz lub słyszysz coś niepokojącego – powiadom Policję! Telefon 112 oraz 997