A A A
Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony  na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym – część działek położonych w mieście Słomniki na zapewnienie dojazdu do budowanego budynku mieszkalnego.

 

Słomniki 07.12.2019r.