A A A
Herb Gminy

Zarządzenie Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Słomniki - obszar w Wężerowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Więcej

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert Gminy Słomniki na rok 2020.

Więcej

RCB

Z uwagi na obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz zagranicznych gości od 23 do 29 stycznia 2020 roku w Małopolsce obowiązywać będzie drugi stopień alarmowy BRAVO, a w całym kraju pierwszy stopień ALFA i ALFA-CRP.

SOW

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność  wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) zostały wywieszone  na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym – teren pod garaże blaszaki w mieście Słomniki  oraz działki (łąki) w miejscowości Miłocice (przedłużenie umów z dotychczasowymi dzierżawcami).