A A A
Wymagane dokumenty
  1. Kserokopie dowodów osobistych jubilatów.
  2. Kserokopia odpisu aktu małżeństwa, jeżeli związek małżeński nie został zawarty w Słomnikach.
Opłaty Opłata skarbowa: Nie
Wysokość opłaty: 0 zł
Przewidywany termin załatwienia sprawy 6 miesięcy
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Urząd Stanu Cywilnego
Agnieszka Włodarczyk
Nr pokoju: 33
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 133
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Brak
Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.)
Uwagi Wnioski o nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie" przekazywane są do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który zbiorczo z terenu całego województwa przedstawia je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia można dokonać (w przypadku Jubilatów obchodzących 50 rocznicę pożycia małżeńskiego) w tym samym roku co obchodzony jubileusz zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub lutym, wniosek można składać od miesiąca listopada w poprzedzającym roku.
Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie (średnio) około ośmiu miesięcy od daty złożenia wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 
Oznaczenie karty SG.0143.4.2014

Aktualizacja  29 maja 2014