A A A
Remont dróg rolniczych

W sześciu miejscowościach gminy Słomniki zmodernizowano kolejne odcinki dróg rolniczych. Dzięki przeprowadzonym pracom dojazd do pól jest bezpieczniejszy i wygodniejszy.

Dokonano odbioru dróg rolniczych w następujących miejscowościach:

  • Trątnowice nr ewid. działki 311
  • Januszowice nr ewid. działki 290
  • Zaborze nr ewid. działki 151/2, 151/3 i 151/4
  • Muniakowice nr ewid. działki 509
  • Prandocin nr ewid. działki 151
  • Wężerów nr ewid. działki 731/3

Prace polegały na uzupełnieniu podbudowy drogi oraz wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej.

Wykonawcą inwestycji jest PRODiM Oskar Niezabitowski, Kraków, wartość całej inwestycji to 296 958,04 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 50 %  z Budżetu Województwa Małopolskiego.