A A A
Fundusz Inwestycji Samorządowych

Burmistrz Paweł Knafel odebrał symboliczny czek potwierdzający przyznanie dofinansowania w kwocie 4 130 328 zł w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Wręczył go Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk w obecności Starosty Krakowskiego Wojciecha Pałki.

Jak podkreślił minister Andrzej Adamczyk wysoka kwota dofinansowania dla Gminy Słomniki wynika z wysokiego zaangażowania środków budżetowych na inwestycje. Przypomnijmy: budżet na inwestycje w 2020 r. wynosi ponad 31 mln zł, w 2019 r. wydano na ten cel 22,6 mln zł, w tym aż 12,6 mln ze środków zewnętrznych.

Burmistrz Knafel dziękując, podkreślił, że to dofinansowanie jest konkretnym wsparciem dla Gminy Słomniki, dla której inwestycje są priorytetem i motorem rozwojowym, a przekazana kwota zostanie dobrze spożytkowana na inwestycje poprawiające komfort życia mieszkańców, zapewniając jednocześnie dodatkowe miejsca pracy.

Fundusz Inwestycji Samorządowych został utworzony z inicjatywy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Jest to wielka szansa na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zagrożonych z powodu pandemii koronawirusa. Fundusz odegra rolę tarczy dla samorządów.

Podział środków został dokonany został według ściśle określonego algorytmu, uwzględniającego planowane wydatki inwestycyjne samorządów oraz ich zamożność. Małopolskie samorządy otrzymają łącznie 556 030 760 zł, z czego 451 644 445 zł trafi do gmin, zaś do powiatów 104 386 315 zł.