A A A
Fundusz Dróg Samorządowych

Gmina Słomniki uzyskała dofinansowanie w wysokości 80 procent na modernizację kolejnych dróg gminnych; tym razem z Funduszu Dróg Samorządowych na kompleksowy remont ulicy Wolności w Słomnikach oraz drogi Prandocin–Prandocin Iły.

 W ramach projektu wykonany będzie remont drogi gminnej nr 601822K ulica Wolności w Słomnikach oraz remont drogi gminnej nr 601776K Prandocin Iły–Prandocin.

Na ulicy Wolności zostanie wymieniona nakładka asfaltowa oraz wykonane zostaną nowe chodniki w kostce brukowej; na drodze Prandocin–Prandocin Iły wymieniona zostanie nawierzchnia asfaltowa na długości ok. 1,480 km wraz z utwardzeniem poboczy materiałem kamiennym.

Symboliczny czek na tę inwestycję odebrał z rąk Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel.

Planowane zakończenie inwestycji to koniec 2019 roku.

Wartość obu zadań to 702122,26 zł, z czego dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 80 procent.

 

 Foto Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie