A A A
Wręczenie promesy

Gmina Słomniki otrzymała dofinansowanie na modernizację pomieszczeń remizy OSP w Prandocinie. Pomieszczenia remizy służą nie tylko strażakom, ale całej lokalnej społeczności.

Gmina Słomniki konsekwentnie modernizuje i unowocześnia budynki użyteczności publicznej w przeważającej większości z udziałem środków zewnętrznych, które skutecznie pozyskuje. Tym razem pozyskała fundusze w ramach programu Małopolskie Remizy 2019 z budżetu Województwa Małopolskiego na modernizację pomieszczeń remizy OSP Prandocin. Wartość dofinansowania wynosi 42 283 zł. Inwestycja będzie polegała na remoncie pomieszczeń znajdujących się wewnątrz budynku remizy i będzie obejmować m.in.: remont klatek schodowych, korytarza, sali szkoleniowej. Dodatkowo zostanie wykonana wymiana instalacji elektrycznej i osprzętu, a także zostanie zakupione wyposażenie zaplecza socjalno-szkoleniowego. Pomieszczenia w remizie wykorzystywane są podczas uroczystości lokalnych, zebrań strażackich, zebrań młodzieżowych drużyn pożarniczych, szkoleń i prelekcji, jak również podczas zebrań lokalnej społeczności wiejskiej. Z pomieszczeń remizy korzystają również członkinie tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich. Prace, które zostaną wykonane poprawią estetykę budynku i bazę lokalową tej jednostki, a przede wszystkim zwiększą znacząco bezpieczeństwo użytkowników remizy. Prace będą wykonane w tym roku.