A A A
Parkingi

6 parkingów przejdzie modernizację, dzięki której powstanie więcej miejsc parkingowych. Modernizację przejdzie także droga w Prandocinie Iłach, na którą gmina Słomniki otrzymała dofinansowanie w kwocie 150 000 zł.

Poszerzanie stref bezpiecznego parkowania jest jednym z priorytetów władz naszej Gminy. Ruszyły remonty kolejnych 6 takich stref; inwestycja będzie polegała na wykonaniu nawierzchni w kostce brukowej lub nakładce asfaltowej. Termin wykonania inwestycji to lipiec 2019 r.

Wykaz podpisanych umów na remont parkingów:

 1. „Remont placu manewrowo-postojowego przy szkole w m. Prandocin dz. nr 39/2”
  Wykonawca: WALKOR Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych, Ordys Lucjan, Bosutów, ul. Wiśniowa 28
  Kwota: 114.922,49 zł

 2. Remont placu manewrowo-postojowego przy szkole w m. Waganowice dz. nr 269/1”
  Wykonawca: P.P.H.U. BUD-RYS, Łukasz Bazior, ul. Podmiejska 65, Miechów
  Kwota: 87.054,78 zł

 3. Remont placu manewrowo-postojowego przy drodze kocmyrzowskiej w m. Ratajów dz. nr 282/2”
  Wykonawca: PHU EL-KOP Jacek Natkaniec, Prandocin 182
  Kwota: 47.338,51 zł

 4. „Remont placu manewrowo-postojowego przy stacji PKP w m. Smroków dz. nr 727, 741/3”
  Wykonawca: TOM-BUD Firma Budowlano-Usługowa, Wiesław Michalski, Kraków, ul. Zamkowa 19/9
  Kwota: 89.921,61 zł

 5. „Remont placu manewrowo-postojowego przy stadionie w Polanowicach dz. nr 180/2”
  Wykonawca: PHU EL-KOP Jacek Natkaniec, Prandocin 182
  Kwota: 104.856,21 zł

 6. „Remont placu manewrowo-postojowego przy DK nr 7 w m. Prandocin dz. nr 622”
  Wykonawca: TOM-BUD Firma Budowlano-Usługowa, Wiesław Michalski, Kraków, ul. Zamkowa 19/9
  Kwota: 125.400,96 zł

 

Dofinansowanie do remontu drogi w Prandocinie Iłach

Gmina Słomniki otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dofinasowanie w wysokości 150.000,00 zł na „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych m. Prandocin Iły nr ewid. działki 497/2” na długości 1,15 km; został już ogłoszony przetarg na wykonanie remontu powyższej drogi, dzięki przeprowadzonej inwestycji połączona zostanie droga w Prandocinie Iły z drogą na „Sosnówce”.