Drukuj

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 04.01.2016 – 04.02.2016

 

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. Uroczyste otwarcie Przedszkola w Słomnikach
 2. Koncert kolęd w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej.
 3. Jasełka Bożonarodzeniowe w Zespole Szkół w Prandocinie oraz w Kacicach.
 4. MGCK:
  • Wielka Orkiestonaniu zespołu z Miłocic
  • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Krakowskiego.
 5. Zebrania sprawozdawczo – wyborcze Ochotniczych Straży Pożarnych /Trątnowice, Wężerów, Kacice, Smroków, Miłocice/
 6. Udział w posiedzeniu zarządu i komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
 7. Spotkanie z Wojewodą Małopolskim na temat programu 500+
 8. Spotkanie karnawałowe ze związkiem emerytów i rencistów
 9. Udział w posiedzeniu Forum Subregionalnego – kwalifikacja wniosków z zakresu termomodernizacji obiektów komunalnych
 10. Udział w spotkaniu z przedstawicielami mieszkańców Słomnik na temat nowej organizacji postoju w Rynku – projekt zgłoszony do zaopiniowania przez ZDPK
 11. Udział w posiedzeniu Zarządy Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
 12. Spotkanie z Dyrektorem ZDPK na temat przygotowania dokumentacji technicznej dla drogi kocmyrzowskiej – ogłoszony przetarg

 

Przetargi ogłoszone

 1. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Prandocin Iły
 2. Wykonanie załadunku, wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z pokryć dachowych z terenu Gminy Słomniki w roku 2016.
 3. Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew różnych gatunków w ilości około 30 sztuk rosnących na terenach będących w posiadaniu Gminy Słomniki w roku 2016
 4. Monitoring składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Polanowice w 2016r.
 5. Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji. 

 

Przetargi rozstrzygnięte:

 1. Zakup oleju napędowego oraz benzyny Pb 95 dla pojazdów będących w dyspozycji Gminy Słomniki/ Urząd, ZEAS, OSP/ – Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Słomnikach – cena ustalona na 07.12.2015r ON – 4,28zł brutto, PB95 4,35zł brutto /podlega aneksowaniu/.
 2. Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Słomnikach – Konkret Plus Kielce – 13 000zł.
 3. Dostawa środków chemicznych dla oczyszczalni ścieków w Słomnikach – różne firmy – łącznie ok. 50 000zł.
 4. Wykonanie badań laboratoryjnych, pobór prób ścieków i odpadów dla oczyszczalni – POLCARGO Medyka – 6 500zł.
 5. Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Słomniki w 2016r. – firma JUKO Sp. z o.o.   Zawiercie – 25 000zł brutto
  - pies 1500zł,
  - suka ze szczeniętami 1600zł,
  - kot 123zł.
 6. Zbieranie, transport i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Słomniki w 2016r. - Zakład Usługowo Handlowy Barczyk Ryszard Golczowice – 3000zł brutto /ryczałt - 250zł miesięcznie/
 7. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów ściekowych wytwarzanych na terenie oczyszczalni ścieków w Słomnikach na rok 2016 - Konsorcjum:
  Lider: A.S.A.Eko Polska Zabrze, Partner: FUH „KOP-Eko” Zalesiany – 115 000zł brutto.
 8. Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie systemów informatycznych związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania w ramach działania „Elektroniczna administracja” MRPO - ITERUM SP. Z O.O. LUBLIN - 10 000zł brutto.
 9. Wykonanie dokumentacji projektowej dla PSZOK na terenie Oczyszczalni ścieków w Słomnikach - PROSPIN Przedsiębiorstwo Doradztwa Projektowania i Realizacji, ul. Skwerowa 10, 30-317 Kraków - 25 000zł brutto.
 10. Wykonanie dokumentacji projektowej Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słomnikach - PROSPIN Przedsiębiorstwo Doradztwa Projektowania i Realizacji, ul. Skwerowa 10, 30-317 Kraków - 35 000zł brutto.
 11. Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie zadania pn: Budowa budynku przychodni zdrowia w Słomnikach - Twisted Design Wojciech Wachowicz Miechów – 120 000zł brutto.
 12. Trwają prace nad sprawdzaniem 28 ofert na remont trzech obiektów mostowych w miejscowościach: Miłocice dwa mosty i jeden w Smrokowie.
 13. Rozstrzygnięto przetarg na budowę przychodni zdrowia w Słomnikach.
  Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi po zmianie uchwały budżetowej.

 

Akty notarialne:

Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 42,93m2 na rzecz najemcy Słomniki oś. Świerczewskiego 3/24 za kwotę 26 400 zł

 

Sprawy bieżące:

 1. W dniach 11-13.01.2016 roku NFOŚIGW przeprowadził kontrolę wykonania i rozliczenia budowy przedszkola w Słomnikach.
 2. Wykonano dokumentacje projektową przebudowy placu targowego przy ulicy 3 Maja i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę
 3. Wykonano koncepcję przebudowy Rynku w Słomnikach
 4. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych ( promenady, budowy lodowiska sztucznego, kąpieliska w Januszowicach)
 5. Wystąpiono z wnioskiem o zawarcie umowy na dostawę paliwa gazowego do kotłowni w budynku MGCK w Słomnikach.
 6. Przygotowanie dokumentacji na modernizację remizy w Waganowicach – Remizy Małopolskie
 7. Przygotowanie do wyburzenia Szczepanowice – stara szkoła, Brończyce – garaże.

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 

Burmistrz Gminy Słomniki
Paweł Knafel

Odsłony: 7426