Drukuj

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 02.2015 – 26.03.2015

Udział w konferencjach i spotkaniach:

 

 1. Udział w uroczystym uruchomieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
 2. Spotkanie ze Starostą Krakowskim w sprawie przygotowania projektów drogowych do programu subregionalnego
 3. Spotkanie z Wojewodą Małopolskim w Tarnowie:
  • ocena stanu wdrożenia nowego systemu ewidencji ludności
  • zarządzanie cmentarzami wojennymi
 4. Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski:
  • Zarząd województwa Małopolskiego MRPO 2014-2020 - uszczegółowienie,
  • Regionalna Izba Obrachunkowa – planowanie i ewidencja księgowa wydatków budżetu gminy na kształcenie specjalne
  • Zarząd Wojewódzki Związku OSPRP - współpraca z jednostkami OSP i KSRG
 5. Konferencja na temat Krajowego Programu Ochrony Powietrza
 6. Zakończenie walnych zebrań OSP
 7. Zebrania sołeckie – wybory sołtysów, rad sołeckich, dotychczasowe wyniki:
  • Zaborze – Włodzimierz Masłowski
  • Trątnowice – Stanisław Zębala
  • Orłów – Jolanta Wadowska - Natkaniec
  • Waganowice – Jolanta Ziarko
  • Zagaje Smrokowskie – Janina Galon
  • Prandocin Iły I – Krzysztof Szczęśniak
  • Lipna Wola – Marek Piątkowski
  • Kępa – Maria Jagła
  • Wężerów – Stanisław Kołacz
  • Prandocin Iły II – Stanisław Szewczyk
  • Wesoła – Magdalena Kucharska
  • Muniakowice – Adam Daros
  • Smroków – Bożena Furgalska

Drogi:

Przetargi rozstrzygnięte:

Przetargi ogłoszone:

 1. Wykonanie dokumentacji technicznej na zadania wodociągowo-kanalizacyjne na terenie Gminy Słomniki dla ujęć wody w Zagaju Smrokowskim, Lipnej Woli i w Kacicach
 2. Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z fabrycznie nowym wozem asenizacyjnym.
 3. Dostawa Sita bębnowego wraz z montażem w Oczyszczalni ścieków w Słomnikach.

Decyzje komunalizacyjne:

Złożone wnioski o dofinansowanie:

Złożone wnioski o płatność

Podpisane umowy:

Sprawy bieżące:

 1. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych ( promenady Miłocice koło młyna, przebudowy placu targowego przy ulicy 3 Maja, budowy lodowiska sztucznego, koncepcji Rynku w Słomnikach, kąpieliska w Januszowicach)
 2. Opracowana została dokumentacja techniczno-kosztorysowa i złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach projektu Małopolskie Remizy 2015 ( budynek remizy OSP Muniakowice)
 3. Opracowany został przedmiar robót w zakresie ocieplania budynków Zespołów Szkół w Smrokowie i Kacicach, remizy OSP Prandocin , budynku socjalnego w Słomnikach ulica Kościuszki 53
 4. Dokonano zgłoszenia rozbiórki 2 budynków gospodarczych ( magazynów) na działce przy świetlicy w Janikowicach
 5. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla oświetlenia drogowego ul. Hubala
 6. Zlecono wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego w Szczepanowicach
 7. OZE – około 100 złożonych ankiet
 8. Brygada remontowa wykonała następujące prace:
  • prace adaptacyjne strychu w Starej Szkole w Słomnikach ulica Kościuszki 26 ( malowanie ścian, ułożenie paneli podłogowych, remont drzwi)
  • łatanie dziur na drogach gminnych ( zużyto 2 tony asfaltu na zimno)
  • układanie płytek podłogowych w Szkole w Kacicach
  • składanie regałów SP ZOZ Słomniki
  • usuwanie zapadliska w drodze ( ulica Moniuszki)
  • sprzątanie chodnika ulica 3 Maja i przekładanie kostki brukowej
  • sprzątanie, wycinka krzaków i zabezpieczenie budynków w Orłowie
  • bieżące naprawy w budynkach

Konkursy dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych – źródła inne niż budżet gminy

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel

 

Odsłony: 4479