Drukuj

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 01.2015 – 26.02.2015

 

Udział w konferencjach i spotkaniach:

 1. Spotkanie z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Rzeszowie na temat działek drogowych w SHR w Polanowicach.
 2. Spotkanie z Dyrektorem PKP Nieruchomości w Krakowie na temat komunalizacji działek przy stacjach kolejowych Niedźwiedź, Słomniki Miasto, Słomniki, Smroków.
 3. Spotkanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego na temat ruiny w Rynku przy kościele.
 4. Udział w konferencji na temat rozwiązań termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej – nawiązanie współpracy w Klastrem Zrównoważonej Infrastruktury.
 5. Udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia.
 6. Spotkanie w GDDKiA – uzgodnienia zapisów planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze stacji paliw ARGE.
 7. Spotkanie ze Starostą Krakowskim na temat Inicjatyw Samorządowych 2015, oraz nowego prawa budowlanego.
 8. Spotkanie z nowym Zarządem Firmy AMPLUS
 9. Walne zebrania OSP
 10. MGCK – wystawa artystyczna Zdzisława Słoniny – tematy pasyjne w twórczości ludowej.
 11. Zebrania sołeckie – wybory sołtysów, rad sołeckich, dotychczasowe wyniki:
  • Polanowice – Bogusława Gałązkiewicz
  • Ratajów – Teresa Majchrowicz
  • Niedźwiedź – Jerzy Łakomy
  • Prandocin – Marek Łączny
  • Prandocin – Wysiołek – Bogusław Sumara
  • Miłocice – Małgorzata Furgalska
  • Brończyce – Robert Natkaniec
  • Czechy – Katarzyna Szwajca
  • Szczepanowice – Józef Wiklik
  • Kacice – Marta Kaczmarek
  • Januszowice – Lucjan Cerek
  • Janikowice – Marek Kudzia

Drogi:

Podpisano umowy na wyk. dokumentacji na remont mostów:

Wykonano dokumentację na remont drogi rolniczej:

Przetargi:

Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji - w trakcie wyboru

Ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową przedszkola w Słomnikach – kontrola z Urzędu Marszałkowskiego
 2. UMWM umorzył opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod budowę przychodni zdrowia w Słomnikach i świetlicy Prandocin Wysiołek w kwocie 134  535 zł.
 3. Opracowywana jest dokumentacja techniczno-kosztorysowa do wniosku o dofinansowanie w ramach projektu Małopolskie Remizy 2015 ( budynek remizy OSP Muniakowice)
 4. Opracowywany jest przedmiar robót w zakresie ocieplania budynków Zespołów Szkół w Smrokowie i Kacicach.
 5. Brygada remontowa wykonała następujące prace:
  • prace adaptacyjne strychu w Starej Szkole w Słomnikach ulica Kościuszki 26
  • układanie płytek w sali lekcyjnej w Kacicach
  • malowanie dwóch pomieszczeń w szkole w Niedźwiedziu
  • przekładanie kostki na Rynku w Słomnikach
  • łatanie dziur na drogach masą asfaltową
  • montaż znaków drogowych
  • bieżące naprawy w budynkach komunalnych
 6. Mapy terenów zalewowych – opracowanie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
 7. Lista inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych do WPI
 8. Lista inwestycji oświetleniowych do WPI
 9. Ankieta OZE – diagnoza potrzeb i oczekiwań mieszkańców

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel

Odsłony: 3881