A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 12.2014 – 29.01.2015

Udział w konferencjach i spotkaniach:

 1. Małopolskie spotkanie opłatkowe w Teatrze im J. Słowackiego.
 2. Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej.
 3. Koncert w wykonaniu podopiecznych Stowarzyszenia „Niedźwiadek” w Niedźwiedziu.
 4. Jasełka Bożonarodzeniowe w Przedszkolu Samorządowym w Słomnikach.
 5. Wigilia dla osób samotnych w Cichym Gaiku – organizatorzy Anna Starnawska, Caritas.
 6. Przedstawienie Jasełkowe w Szkole Podstawowej w Kacicach.
 7. Przedstawienie teatralne „Opowieść Wigilijna” w wykonaniu uczniów SZO w Słomnikach w MGCK.
 8. MGCK:
  • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
  • Koncert kolęd
  • Wystawa artystyczna Pokój i Dobro
  • Koncert dla przyjaciół
 9. Biuro Rozwoju Krakowa – analiza uwag po wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słomniki.
 10. Spotkanie z Wojewodą Małopolskim w Tarnowie- nowa ustawa o ewidencji ludności, dowodach  osobistych i aktach stanu cywilnego.
 11. Spotkanie z Dyrektorem ZDPK oraz Członkiem Zarządu Powiatu w sprawie zadań do realizacji w ramach Inicjatyw Samorządowych na drogach powiatowych w 2015r.
 12. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Krakowskiego.
 13. Spotkanie z Dyrektorem Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego w sprawie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.
 14. Spotkanie przedstawicieli GDDKiA z mieszkańcami gminy w sprawie badań archeologicznych.
 15. Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski – spotkanie z członkami Zarządu Województwa Małopolskiego – M. Sową i S. Sorysem.
 16. Spotkanie z R. Furmanem w sprawie gazyfikacji Miasta i Gminy Słomniki
 17. Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie budowy świetlicy w Brończycach
 18. Kontrola ZUS
 19. Szkolenie RIO w sprawie odpowiedzialności kierownika jednostki sektora finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej, zamówień publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych
 20. Regionalny System Ostrzegania – www.rso.tvp.pl

Przetargi:

 1. Zakup oleju napędowego oraz benzyny Pb 95 dla pojazdów będących w dyspozycji Gminy Słomniki/ Urząd, ZEAS, OSP/ – Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Słomnikach – cena ustalona na 04.12.2014r ON – 4,81zł brutto, PB95 4,69zł brutto /podlega aneksowaniu/
 2. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów ściekowych /skratki, zawartość piaskownika/ - Konsorcjum firm ASA Eko Polska Zabrze, KOP-EKO Gdów – 10 000zł
 3. Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego – Konsorcjum firm SG Synergia Pszczyna, BM Recykling Andrychów – 90 000zł
 4. Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Słomnikach – Konkret Plus Kielce – 12 000zł
 5. Dostawa środków chemicznych dla oczyszczalni ścieków w Słomnikach – różne firmy – łącznie ok. 60 000zł
 6. Wyłapywanie oraz opieka dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Słomniki – w trakcie wyboru
 7. Zbieranie, transport i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Słomniki - w trakcie wyboru
 8. Wykonanie badań laboratoryjnych, pobór prób ścieków i odpadów dla oczyszczalni – POLCARGO Medyka – 6 500zł
 9. Wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej dla trzech obiektów mostowych Miłocice 2x, Smroków – Orłów – w trakcie wyboru
 10. Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji.

Podpisane umowy o dofinansowanie:

 • - modernizacja świetlicy wiejskiej w Janikowicach
 • - modernizacja świetlicy wiejskiej w Prandocinie Wysiołku
 • - termomodernizacja budynku klubu sportowego w Trątnowicach
 • - budowa placu zabaw w Miłocicach
 • - zakup środków transportu dla ZGKiM
 • - modernizacja oczyszczalni ścieków

Złożone wnioski o płatność:

 • - modernizacja placów zabaw w Słomnikach
 • - modernizacja placu manewrowo – parkingowego przy ZS w Waganowicach

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową przedszkola w Słomnikach.
 2. Odebrano roboty związane z ociepleniem budynku komunalnego LKS Trątnowice i utwardzeniem terenu przyległego.
 3. Zakończono wykonywanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem świetlicy wiejskiej Prandocin Wysiołek.
 4. Uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę dla przychodni zdrowia w Słomnikach- Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych.
 5. Zamontowano lampę oświetleniową przy wjeździe do świetlicy wiejskiej w Brończycach
 6. Wykonanie oświetlenia w bud. Administracyjnym ulica Kościuszki 26 ( w ramach adaptacji strychu)
 7. Montaż lampy na parkingu przy Zespole Szkół w Słomnikach
 8. Brygada remontowa wykonała następujące prace:
  • sprzątanie strychu budynku starej szkoły w Słomnikach ( obecnie trwają prace remontowe w pomieszczeniu na strychu budynku, konstrukcja stropu, ocieplenie, podłoga)
  • wydzielenie pomieszczenia do nauki muzyki Szkoła Słomniki ( roboty budowlane i malarskie)
  • obcinka drzew przy drogach ( Szczepanowice, Trątnowice-wąwóz, Miłocice, Słomniki ulica Mirka
  • naprawa i montaż drzwi w budynku socjalnym przy ul. Kościuszki 53
  • remont mieszkania bloki os. Świerczewskiego przejętego przez gminę (roboty malarskie i instalacyjne)
  • naprawa lamp oświetlenia parkowego Słomniki Proszowska I i Osiedle Świerczewskiego
  • prace malarskie w ośrodku zdrowia
  • naprawa dziur w drogach gminnych ( zużyto około 1 t asfaltu)
 9. Zebrania sołeckie – wybory sołtysów, rad sołeckich, harmonogram    
 10. Lista konsultacyjna inwestycji drogowych do WPI

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel