Drukuj

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 27.10.2017 – 30.11.2017

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:


Drogi w trakcie realizacji:

Zagaje Smrokowskie nr ewid. 559/2 (do Gajosa)
Januszowice nr ewid. 431/12 (koło Kądzieli)
Januszowice nr ewid. 431/11 (koło Kwietnia)
Słomniki, ul. Niecała boczna
Miłocice k. źródełka za mostem
Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.
Kraków, ul. Obrońców Modlina 12 za kwotę: 315.908,88 zł
Termin wykonania do: 8.12.2017r.

Wykonano rów wraz ze studniami kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej w miejscowości Januszowice.

Wykonano umocnienie pobocza i rowu w Lipnej Woli

 

Drogi wojewódzkie:

Zakończono prace przy inwestycji pn.: „Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Miłocice i Wesoła – etap I”.

 

Drogi powiatowe:

W trakcie realizacji jest droga powiatowa Słomniki – Kocmyrzów

Zamówiono wiaty przystankowe na drogę kocmyrzowską /9 sztuk/

 

Przetargi ogłoszone:

 1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Wężerów, gmina Słomniki.
 2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wężerów, gmina Słomniki”
 3. Zakup oleju napędowego ON oraz benzyny Pb 95 dla bezpośredniego tankowania na stacjach Wykonawcy pojazdów będących w dyspozycji Gminy Słomniki w roku 2018 r.
 4. Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Słomniki wskazanymi przez Zamawiającego oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w 2018 r.
 5. Zbieranie, transport i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Słomniki wskazanych przez Zamawiającego w 2018 r.
 6. Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Słomnikach dla Gminy Słomniki - na rok 2018.
 7. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej przy Samorządowym Przedszkolu w Słomnikach gmina Słomniki w roku 2018

 

Sprawy bieżące:

 1. Przygotowanie budżetu na 2018 rok
 2. Przetarg na energię elektryczną wspólny dla ośmiu gmin – wzrost ceny energii
 3. z 0,2014 zł za kWh netto do 0,2155zł za 1kWh netto /dostawcą będzie Tauron Sprzedaż sp. z o.o. Kraków/
 4. Trwają roboty związane z budową przychodni zdrowia ( Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych w Słomnikach)- w dniu 22.11.2017 roku spisano protokół zaawansowania robót Etap IV.
 5. Zakończono roboty związane z termomodernizacją budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu, budynku remizy OSP w Prandocinie, budynku socjalnego w Słomnikach ul. Kościuszki 53.
 6. Trwają roboty związane ociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w Czechach – (pozostała do wykonania opaska z kostki wokół budynku)
 7. Zakończono budowę kanalizacji ul. Bema w Słomnikach
 8. Zamontowano bramę garażową do garażu remizy OSP Prandocin Iły
 9. Opracowano dla Caritasu kosztorys na remont budynku dworca PKP w Słomnikach na dom pobytu dziennego dla seniorów.

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 

Burmistrz Gminy Słomniki
Paweł Knafel

Odsłony: 3761