Drukuj

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 30.09.2017 – 26.10.2017

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 

Droga krajowa S7

– Otwarcie ofert na dwa odcinki Kraków–Widoma, Widoma-Szczepanowice

 

Drogi wojewódzkie:

 - Unieważnienie przetargu  na: „Budowę chodników przy drodze wojewódzkiej nr 775 w miejscowości Waganowice”.

- W trakcie budowy jest chodnik Wesoła - Miłocice

 

Drogi powiatowe:

W trakcie realizacji jest droga powiatowa Słomniki – Kocmyrzów

 

Drogi gminne:

Zagaje Smrokowskie, Januszowice, Słomniki, Miłocice – w trakcie realizacji

 

Przetargi rozstrzygnięte:

 1. Dostawa oleju opałowego w sezonie zimowym 2017/2018 dla Zespołu Szkół w Waganowicach i Szkoły Podstawowej w Prandocinie
  Wykonawca: Konkret Sp. z o.o. ul. Mariańskiego 36, 26-600 Radom 
  Cena: 2,67 zł brutto za 1 litr
 1. Ocieplenie budynku komunalnego w Czechach, gm. Słomniki.
  Wykonawca: Usługi Budowlane Piotr Skulik Wola Luborzycka 76, 32-010 Kocmyrzów
  Wartość zamówienia: 44 000,00zł
  Termin realizacji: 30.11.2017
 1. Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na potrzeby  ZGKiM w Słomnikach.
  Wykonawca: Wialan Langer i Wiatr  ul. Hodowlana 9 33-100 Tarnów
  Wartość zadania: 202950,00zł
 1. W ramach programu: Rozwój nowoczesnej e- administracji w Gminie Słomniki - poprawa jakości działania i obsługi mieszkańców finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020:
  • Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie modernizacji systemu dziedzinowego oraz uruchomienie e-usług publicznych
  • Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej
  • Uruchomienie Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych
  • Zakup urządzenia UTM

   Trwa wybór wykonawców.

 

Akty notarialne:

Kupno działki nr 208/3 o pow. 0,0090ha położonej w Prandocinie za kwotę 3524,00zł

Kupno działki przemysłowej nr 1147 o pow. 0,1942ha położonej w Słomnikach ul. Niecała za kwotę 50 084,00zł

Sprzedaż działki nr 125 o pow. 0,0290ha położonej w Zaborzu za kwotę 6928,00zł

 

Uzyskane dofinansowanie na projekty unijne:

 1. Budowa drogi gminnej przez SAG w miejscowości Wężerów.
  - Koszt całkowity – 5 712 592,04 zł brutto
  - Wnioskowana kwota dotacji – 4 284 443,97 zł brutto.
  Ogłoszony przetarg – rozstrzygnięcie 14.11.2017r

 2. Przebudowa parkingu przy stacji „PKP Słomniki” w miejscowości Słomniki
  - Koszt całkowity – 1 550 206,82 zł brutto
  - Wnioskowana kwota dotacji – 1 274 914,95 zł brutto.

 3. Przebudowa parkingu przy stacji „PKP Słomniki Miasto” w miejscowości Słomniki
  - Koszt całkowity – 465 586,01 zł brutto
  - Wnioskowana kwota dotacji – 271 379,35 zł brutto.

 4. Przebudowa parkingu przy stacji „PKP Niedźwiedź” w miejscowości Niedźwiedź
  - Koszt całkowity – 822 390,55 zł brutto
  - Wnioskowana kwota dotacji – 509 968,93 zł brutto.

 5. Aktywne Słomniki - utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży
  - Koszt całkowity – 1,001,393.96 zł brutto
  - Wnioskowana kwota dotacji – 913,393.96 zł brutto

 6. Budowa kąpieliska wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącego stawu w miejscowości Januszowice
  - Koszt całkowity – 2 035 971,03 zł brutto
  - Wnioskowana kwota dotacji – 1 241 445,71 zł brutto.

 7. Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców
  - Koszt całkowity dla gminy Słomniki– 3 882 449,87 zł brutto
  - Wnioskowana kwota dotacji dla gminy Słomniki – 2 471 955,83 zł brutto

 8. Tereny rekreacji i wypoczynku nad rzeką Szreniawą w Słomnikach
  - Koszt całkowity – 2 516 669,06 brutto
  - Wnioskowana kwota dotacji – 1 764 924,54zł brutto

 9. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK
  - Koszt całkowity 1 455 354,93zł brutto
  - Wnioskowana kwota dofinansowania – 1 237 051,64zł brutto

 10. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa.
  - Wnioskowana kwota dofinansowania dla gminy Słomniki - 430 000zł brutto

 11. Wymiana  źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa
  - Wnioskowana kwota dofinansowania dla gminy Słomniki – 650 000zł brutto

 

 

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową przychodni zdrowia ( Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych w Słomnikach).
 2. Trwają roboty związane z termomodernizacją  budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu, budynku remizy OSP w Prandocinie, budynku socjalnego w Słomnikach oraz świetlicy w Czechach
 3. Trwa budowa kanalizacji przy ul. Bema w Słomnikach
 4. Zamontowano piłkochwyty na boisku w Janikowicach.
 5. Zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw w Słomnikach na osiedlu
 6. Zamówiono bramę garażową do garażu remizy OSP Prandocin Iły
 7. Wykonano dobudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kępa, Zaborze, Orłów, Słomniki ulica Norwida i ulica Słowackiego

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 

Zmiany w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – od listopada wróci do Słomnik nocna i świąteczna opieka medyczna

 

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel

 

 

Odsłony: 27767