A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 01.09.2017 – 29.09.2017

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 • Młodzieżowe zawody pożarnicze powiatu krakowskiego w Nawojowej Górze – dziewczęta IV m. chłopcy VII m. OSP Waganowice /CTIF/
 • Narodowe czytanie w bibliotece miejskiej w Słomnikach – „Wesele” S. Wyspiańskiego
 • Małopolskie Święto Warzyw
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Kacicach
 • Forum Ekonomiczne w Krynicy
 • Spotkanie na temat wspólnego wniosku na OZE w Iwanowicach
 • Udział w posiedzeniu stowarzyszenia Wspólna Małopolska
 • Szkolenie Rad Lokalnych Grup Działania
 • Posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina
 • Spotkanie z Dyrektorem Departamentu Funduszy Unijnych WM Pawłem Knapczykiem
 • Spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich Martą Maj
 • Szkolenie dla sołtysów zorganizowane przez WUP
 • Szkolenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
 • Szkolenie dla mieszkańców gminy Słomniki na temat ekologicznej żywności
 • Spotkanie z przedstawicielami Bractwa Św. Jakuba
 • Uroczystość 25-lecia Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów
 • Posiedzenie Rady Programowej LIFE
 • NFOŚ – podpisanie umowy w ramach programu LEMUR na finansowanie ośrodka zdrowia

 

Zmiany w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

 • Ustawa z dnia 23 marca 2017r. wprowadzająca zmiany w służbie zdrowia od dnia 1 października 2017r.
 • 30 września wygaszenie kontraktów na udzielanie świadczeń
 • zabezpieczenie świadczeń obejmują tzw. szpitale sieciowe - bez rejonizacji
 • deklarację objęcia opieką dla gminy Słomniki złożył Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie, wskazując siedzibę ambulatorium w swoim ośrodku zdrowia w Kocmyrzowie
 • pismo NFZ z prośbą o poinformowanie mieszkańców
 • rozmowa z prezesem szpitala Rydygiera

 

Zakończono remonty dróg:

 • Muniakowice od remizy
 • Niedźwiedź od starej remizy
 • Trątnowice przez wąwóz
 • Słomniki ul. 3-go Maja
 • Plac manewrowy przy OSP Kacice
 • Szczepanowice – Skrzeszowice
 • Orłów – Smroków
 • Polanowice nr ewid. 294 (do p. Kupczyka)

W trakcie realizacji droga w Wężerowie do p. Smacha

 

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę dróg:

 • Zagaje Smrokowskie nr ewid. 559/2 (do p. Gajosa)
 • Januszowice nr ewid. 431/12 (koło p. Kądzieli)
 • Januszowice nr ewid. 431/11 (koło p. Kwietnia)
 • Słomniki, ul. Niecała boczna
 • Miłocice k. źródełka za mostem

Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. Kraków
Wartość zadania: 316 000 zł
Termin wykonania do: 8.12.2017r.

 

Podpisano umowę na budowę alejek parkowych nad rzeką Szreniawa w Słomnikach

Wykonawca: Firma Brukarsko – Budowlana Joanna Siudek, Baranówka 71
Kwota: 70 000 zł
Termin realizacji: 20.10.2017r.

 

Drogi wojewódzkie:

 • Ogłoszono przetarg na: „Budowę chodników przy drodze wojewódzkiej nr 775 w miejscowości Waganowice”.
 • W trakcie budowy jest chodnik Wesoła - Miłocice

 

Drogi powiatowe:

W trakcie realizacji jest droga powiatowa Słomniki – Kocmyrzów

Ogłoszono przetarg na budowę chodnika na ul. Poniatowskiego w Słomnikach

 

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową przychodni zdrowia. Przyłączono budynek do sieci gazowej i energetycznej.
 2. Trwają roboty związane z termomodernizacją  budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu, budynku remizy OSP w Prandocinie, budynku socjalnego w Słomnikach Planowany termin zakończenia to 31.10.2017 roku.
 3. Opracowano dokumentację i ogłoszono przetarg na ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Czechach
 4. Zamówiono piłkochwyty na boisko w Janikowicach.
 5. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowy na dobudowę lamp oświetlenia  ulicznego w Słomnikach ulica Słowackiego, przy ulicy Norwida, w Orłowie, Zaborzu i Kępie na łączną kwotę 27 000 zł
 6. Realizacja programu wymiany pieców
 7. Inwentaryzacja źródeł ciepła c.d. – prośba do sołtysów o zgłoszenie się do pokoju 34 po odbiór ankiet

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • obcinka drzew w Ratajowie Kleśnia
 • naprawa dróg i obcinka krzewów w Januszowicach
 • naprawa dachu na budynku szkoły w Prandocinie
 • prace porządkowe przy i w budynku socjalnym przy ulicy Kościuszki 53
 • wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Polanowicach
 • wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Słomnikach
 • malowanie mieszkania socjalnego w Słomnikach ulica Kościuszki 53
 • naprawa dróg
 • ustawianie znaków drogowych
 • obcinka gałęzi przy drogach gminnych
 • naprawa urządzeń skateparku
 • wykonanie wylewki w pomieszczeniu remizy OSP w Miłocicach

 

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego – głosowanie

Początek sezonu grzewczego – odpowiedzialność za stan powietrza -  kontrole palenisk i rodzaju spalanego paliwa – możliwość nałożenia kary do 5 000 zł

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel