A A A
Czyste powietrze

W Urzędzie Miejskim w Słomnikach można składać wnioski do Programu Czyste Powietrze.

Na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy gminą Słomniki a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od października 2019 r. wnioski do programu Czyste Powietrze można składać za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Słomnikach.  Ekodoradca przyjmuje w pokoju nr 40 na II piętrze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tel. 123881102, wew. 140. Zakres czynności obejmuje pomoc w wypełnianiu wniosku i jego weryfikację oraz przekazanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Przed wypełnieniem wniosku konieczne jest zapoznanie się z regulaminem programu Czyste Powietrze zamieszczonym na stronie – tutaj oraz przygotowanie poniższych informacji i dokumentów:

 1. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.
 2. Podstawowe dane ewidencyjne: imię, nazwisko, PESEL, urząd skarbowy, telefon, e-mail, adres zamieszkania.
 3. Numer rachunku bankowego wnioskodawcy.
 4. Informacje o budynku: adres, liczba lokali w budynku, nr księgi wieczystej, nr działki, powierzchnia całkowita, powierzchnia prowadzonej działalności, rok pozwolenia na budowę lub rok oddania do użytkowania, obecny rodzaj źródła ciepła na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
 5. Informacja o planowanych inwestycjach:
 • Wymiana pieca: rodzaj źródła ciepła, czy wymagane jest wykonanie przyłącza, rodzaj planowanej instalacji wewnętrznej, koszt
 • Termomodernizacja: rodzaj przegród planowanych do termomodernizacji, rodzaj ocieplenia, grubość, powierzchnia ocieplana, powierzchnia wymienianej stolarki, współczynnik przenikania U nowej stolarki, koszt
 • Wentylacja mechaniczna: graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła, koszt
 • Kolektory słoneczne: rodzaj, liczba zestawów, miejsce montażu, koszt
 • Panele fotowoltaiczne: moc szczytowa, ilość wytworzonej energii, czy instalacja będzie podłączona do sieci, koszt.
 1. Informacja o osobach tworzących wspólne gospodarstwo domowe: imię, nazwisko, pesel, stopień pokrewieństwa, wartość rocznego dochodu netto, rodzaj dochodu, rodzaj dokumentu potwierdzającego dochód, urząd skarbowy.
 2. Jako załącznik do wniosku należy przedłożyć:
 • Dokument potwierdzający osiągnięty dochód za poprzedni rok dla wszystkich osób tworzących gospodarstwo
 • Dokument potwierdzający własność budynku (jeśli we wniosku nie podano nr księgi wieczystej)
 • Audyt energetyczny (jeśli został wykonany dla budynku)
 • Dokument potwierdzający uzyskanie pozwolenia na budowę lub oddania do użytkowania
 • Pozwolenie na budowę w przypadku budynków nowobudowanych.

Duża ilość danych konieczna do wypełnienia wniosku może uniemożliwić wypełnienie i złożenie wniosku w trakcie jednej wizyty, zalecamy wyposażenie się w nośnik danych pendrive co umożliwi zapisanie częściowo wypełnionego wniosku, jego edycję i dokończenie w przyszłości.

Szczegóły Programu Czyste Powietrze – tutaj.

Załączniki:
Pobierz plik (ms_czyste_powietrze_ulotka_A5_net.pdf)ms_czyste_powietrze_ulotka_A5_net.pdf[ ]975 kB2019-10-16 14:11